Het lot van Groningen lag in 2005 al vast

Groningen bezit gas. Ondertussen weet heel Nederland dat wel. Wat de meeste niet weten is dat in 2005 er stiekeme afspraken zijn gemaakt door Shell en Exxon met een hoge ambtenaar van Economische Zaken. Deze is ook niet voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Documenten Obw

In verkregen documenten van de Wet openbaarheid van bestuur staat de bewuste afspraak van 26 november 2005. Deze afspraak komt erop neer dat er een vastgestelde productie is, tot het moment na 2020 dat de productie op natuurlijke wijze afneemt. Waar de Tweede Kamer wel van op de hoogte was zijn de afspraken van na 2006, maar niet dat de productie al vastgelegd was in 2005. Door deze afspraak is het lastig om een beleid te maken.

“Oliebedrijven hebben geen invloed sinds ik minister ben”

Mister Kamp zit op zijn plek als minister Economische Zaken sinds 2012. Zelf claimt hij dat Shell en Exxon nog nooit en invloed geweest is op het beleid over de gaswinning in Groningen sinds hij de positie heeft. Hij sluit ook niet uit dat dit in het verleden wel zo was. Dezelfde stukken laten ook zien dat de oliebedrijven wel non-stop geprobeerd hebben om de gaswinning omhoog te krijgen. Die werden dan ook regelmatig toegekend. De eerste afspraak was dat tussen 2006 en 2015 375 miljard kuub gewonnen mocht worden die is uiteindelijk verhoogd naar 425 miljard kuub. De officiele afspraak mocht zo opgevangen worden door Shell en ExxonMobil:

“Het Groningen veld mag vanaf 2006 op een niveau van 42,5 miljard m3per jaar produceren, totdat het veld in decline gaat. Het plafond voor de periode 2011-2020 zou dan op 243 miljard m3 (nog over van 2006-2010)+ 5*42,5 miljard (2016-2020) met in totaal 455,5 miljard m3 moeten worden vastgesteld.”

Deze afspraken liggen vast en geeft daardoor weinig manoeuvreer ruimte voor onderhandelingen nu. Niet geeft het het antwoord op de vraag waarom er in 2013 de hoogste jaar productie had in 30 jaar tijd. Bij de start van dat jaar kwam staatstoezicht op Mijnen opdraven met het advies dat de gaswinning zo snel mogelijk moest afnemen in Groningen, omdat de aardbevingen problematisch werden.

Tweede Kamer reageert ‘geschokt’

Nu reageert de Tweede Kamer verontwaardigd en roepen op Minister Kamp op het matje. Wat wist hij daadwerkelijk van de afspraken en, toen in 2010 gemeld werd dat de Tweede Kamer niet ingelicht was over die afspraken, dat dit toen niet alsnog gedaan werd. Milieudefensie geeft aan dat álle correspondentie over de afspraken met Shell en Groningen openbaar moet worden gemaakt en zal zelf ook om de zoveel tijd de correspondentie over gaswinning opvragen. De VVD vraagt zich af hoe hard een dergelijke afspraak is, want hoe kan een ambtenaar zo’n belangrijk besluit nemen. Andere partijen spreken ook ongeloof uit, maar hoeveel voor de verkiezingen is en echt gemeend blijft natuurlijk altijd de vraag.